Vochtregeling - Vochtbestrijding

Leidraad voor bouwen ontwerp, constructie
en onderhoud.

Vochtregeling is fundamenteel voor het goede functioneren van elk gebouw. Het beheersen van vocht is belangrijk om inzittenden te beschermen tegen ongunstige gezondheid effecten en om het gebouw te beschermen, zijn mechanische systemen en de inhoud ervan, fysiek of chemisch schade. Toch zijn vochtproblemen zo gewoon in gebouwen, veel mensen beschouwen ze als onvermijdelijk.

Overmatige vochtophoping plaagt gebouwen in Vlaanderen van de kust tot de kempen. Vocht veroorzaakt problemen voor eigenaren van gebouwen,
onderhoudspersoneel en inzittenden. Veel voorkomende vochtproblemen kunnen worden herleid tot slecht beslissingen in ontwerp, constructie of onderhoud.


Vochtregulering bestaat uit:


• Voorkomen van indringing en condensatie van water in
delen van een gebouw die droog moeten blijven.
• Beperken van de delen van een gebouw die routinematig zijn
nat vanwege hun gebruik (bijv. badkamers, spa’s,
keukens en conciërgewoningen) en ze uitdrogen
als ze nat worden.

Om succesvol te zijn, vereist vochtbeheersing niet alles moet volledig droog worden gehouden. Vochtcontrole is voldoende zolang kwetsbare materialen droog blijven genoeg om problemen te voorkomen. Dat betekent het gebouw moet zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en bediend kwetsbare materialen worden niet nat. Het betekent ook
dat als materialen nat worden, het gebouw dat wel moet doen
worden beheerd op een zodanige manier dat de vochtige materialen
droog snel uit.


Gezondheidseffecten van vocht in gebouwen

Op verzoek van het comité van deskundigen is er een ​​uitgebreid verslag uit gebracht over de relatie tussen vochtige of beschimmelde binnen
omgevingen en het verschijnen van een ongunstig gezondheid
effect. Op basis van die beoordeling, kunnen we meedelen het bewijs duidelijk is dat vocht schadelijk is voor de gezondheid.

Nadelige gezondheidseffecten zijn:

• Symptomen van de bovenste luchtwegen (neus en keel).
• Hoesten.
• Astmasymptomen bij personen met overgevoeligheid
astma.
De commissie heeft ook vastgesteld dat er een beperkt aantal is
of suggestief bewijs van een verband tussen
blootstelling aan vochtige binnenomgevingen en:
• Dyspnoe (kortademigheid).
• Lagere luchtwegaandoeningen bij verder gezond
kinderen.
• Astma-ontwikkeling.

Tags: citroen mehari tweedehands autodroogijsstralen
StrechtenAtlas copco